Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier, vilket kan orsaka sjukdomar som astma och allergier.

Föroreningar av varierande grad uppstår när vi lagar mat, tvättar, duschar, dammsuger med mera. Med en fungerande ventilation undviker vi de hälsorisker som kan uppstå i form av nedsmutsade partiklar. Med ny, frisk luft sover vi också bättre om natten och presterar bättre om dagen.

En bra ventilation besparar också våra byggnader. Vi kan då undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska. Sist men inte minst bidrar en ventilation i balans till jämnare energiförbrukning. På så vis är rena kanaler och en optimerad ventilationsanläggning också bra för miljön i dess helhet. Dessutom bidrar detta positivt till att hålla elräkningen nere!

Ventilationssystem har en tendens till att bli eftersatta i småhus. Det är inte så konstigt, eftersom kanalerna oftast är inbyggda. Dessutom är ventilationsanläggningens fläktar ofta placerade på vinden eller på yttertaket, där de inte syns. Och när saker och ting inte syns, så har de en förmåga att glömmas bort.

Genom att rengöra och kontrollera ventilationskanalerna kan således många problem förhindras. Hur ofta du bör låta rengöra och kontrollera, beror på fastighetens individuella förutsättningar. Det finns dock tumregler och standardrekommendationer, och ibland även lagkrav – inte minst vad beträffar obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

I takt med tiden täpps kanaler och filter igen – vilket ställer krav på kontinuerligt underhåll. Enligt rekommendationer bör inomhusluften ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme. Behovet av hur och när rengöring bör göras, är dock något som skiftar mellan olika ventilationssystem (även benämnda F, FT, FTX och FX). Frågor som också spelar in är hur systemet är dimensionerat. Generellt kan man säga att det inte bör gå mer än 4 -5 år innan systemet kontrolleras och rengörs. Detta oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten.

Bor du i ett hus som är byggt före 1970-talet, kan man med viss generalisering säga att fastigheten förmodligen inte har samma behov av ventilationsunderhåll som senare byggda hus. I äldre fastigheter sköter sig ventilationen i mångt och mycket själv genom självdrag och otätheter. Från 1970 och framåt byggdes villorna tätare för att spara energi. Istället har dessa hus, och framför allt byggnader från 1980 och framåt, ofta ett system av fläktar och kanaler som styr luftintag och utsug. Härmed är det viktigt att systemen kan få fortsätta att fungera som det var tänkt när anläggningen togs i bruk.