SOTNING

Vi utför sotningar på uppdrag av Region Gotland sedan 2002.

BRANDSKYDD

Vi utför brandskyddskontroller för att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i din anläggning.

BESIKTNING

Hos oss kan du bland annat få hjälp med nyinstallationsbesiktning, försäljningsbesiktning eller statuskontroll av eldstad och skorsten.

VENTILATION

Vi kan hjälpa till med återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

OM FÖRETAGET

Brandförebyggarna Gotland AB ägs av Gotlands Brandskyddsförening och Länsförsäkringar Gotland.

Brandförebyggarna har sedan 2002 haft uppdraget av Region Gotland att utföra sotning och brandskyddskontroller på Gotland.

Företagets affärsidé är att minimera bostadsbränder på Gotland genom effektiv sotning och brandförebyggande arbete.

Verksamheten ska kännetecknas av bra service och god kvalitet. Genom medarbetarnas engagemang och kunskap ska det fortgå ett ständigt förbättringsarbete.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat kontinuerlig rådgivning till kunderna, effektivare transporter för att minska koldioxidutsläppen samt miljösäkra hantering av restprodukter och kemikalier.