Invändiga förbindelseleder till tak ska ordnas om fasadhöjden är 8 meter eller högre

Förbindelselederna till tak ska förläggas så att de lätt kan nås utan kompletterande redskap eller verktygsnyckel. Vägg- och takluckor måste vara utförda så att de inte kan slås i lås ofrivilligt. Belysning måste finnas på vinden. Takluckorna ska vara utförda i dagermåtten 0,90×0,90 meter i stället för 0,60×0,90 meter (Hus AMA). Alla invändiga uppstigningsanordningar bör förses med skyddsräcke. Gångbrygga bör monteras nedanför takluckan om taket är brant. Då utgör bryggan även vilplan enligt BBR 2008. Räcket ska då omsluta lucka och vilplan.


Takstegar

Alla takstegar ska vara fast monterade i takkonstruktionen enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Alla stegar måste vara fastsatta både upptill och nedtill på taket, så att stegarna inte går att röra i sidled.
Bredd på stegen ska vara minst 350 mm mellan vagnstyckena. Stegarna ska monteras cirka 100 mm över takytan till steg eller pinnar. I Sverige tillverkas alla takstegar i 400 mm bredd av praktiska och ekonomiska skäl, det vill säga samma mått som utvändiga väggstegar. Fast takstege ska används vid montering på sadeltak.
Vid fasadhöjd av högst 4 meter och taklutning högst 40 grader fick lösa bärläktssteg tidigare användas som faststege – om de var typgodkända. Nu bör lösa bärläktssteg och så kallad villastege (klass 1), om de används som fast stege, kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina med cirka 2 meters mellanrum längs stegen.


Gångbryggor

Gångbryggor tillverkade enligt SS-EN 516 klass 2 Typ B med minimibredd om 350 mm och 20 mm uppstående kanter. Gångbryggorna sätts fast med hållare c 1200 mm i den bärande takkonstuktionen. Hållarnas utförande är beroende på vilken tillverkare som framställt dem.
Gångbryggor ska hålla som infästningsanordningar för lina till säkerhetssele, oavsett från vilket håll kraften anbringas. Gångbryggan kan med fördel kompletteras med räckesföljare eller löpskena/stållina, vilket underlättar fastsättning och användning av säkerhetslina. Beakta att gångbryggan ska vara stabil och inte svikta ner mellan konsolerna när den beträdes.


Skorstenar bör förses med en uppstigningsanordning om höjden från arbetsstället på taket till skorstenens krön är större än 1,2 meter


För senaste informationen om installation av uppstigningsannordningar och taksäkerhet följer ni länkarna nedan.

Boverket.se