Vi på Brandförebyggarna Gotland AB har uppdraget av Region Gotland att utföra sotning på Gotland (enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor). 

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. Rökgasfläktar i direkt anslutning till eldstaden demonteras och rengörs inte. 

Eldar man på rätt sätt och sotar regelbundet så har sotningen av eldstäder även en positiv påverkan på miljön och bränsleförbrukningen, detta då en ren anläggning släpper ut mindre miljöfarliga utsläpp och gör eldstaden effektiv.