Kontoret

Mia Neverås

VD - 0498-21 07 07

Annika Nygren

Administratör - 0498-21 07 07

Anders Eriksson

Administratör/skorstensfejare

Joakim Lekberg

Administratör

Brandförebyggare

Tony Lobb

070-875 30 04 Skorstensfejartekniker

Torsten Larsson

072-732 40 72 Skorstensfejartekniker

Tommy Blomgren

070-874 40 81 Skorstensfejartekniker/OVK

Tony Everettson

070-874 40 82 Skorstensfejartekniker

Jakob Möllerström

070-534 93 12 Skorstensfejartekniker

Simon Guayabé

070-679 54 15 Skorstensfejartekniker

Erik Slesgård

070-875 30 06 Skorstensfejartekniker

Andreas Althin

070-875 30 01 Skorstensfejartekniker

Christer Rohnström

070-530 41 57 Skorstensfejare/Ventilation

Per-Inge Pettersson

070-875 30 02 Ventilationstekniker

Per-Åke Simander

070-875 30 03 Skorstensfejare

Göran Löfdahl

070-875 30 08 Skorstensfejare

Björn Oscarsson

076-102 58 71 Skorstensfejare

Ludvig Blom

070-875 30 00 Skorstensfejare

Alexander Johansson

070-283 25 19 Skorstensfejare