Vad är tjära?

Tjära bildas när förbränningen i eldstaden inte är tillräckligt varm för att förbränna vedens tjärgaser ordentligt, då svalnar röken till mindre än 50 grader och tjärpartiklarna sätter sig på insidan av skorstenen.

Vanliga orsaker till att skorstenen inte värms upp tillräckligt är att den är för stor eller dåligt isolerad. För att förhindra snabb kylning av röken i en överdimensionerad och kall skorsten kan du göra skorstenens area mindre. I samband med att du minskar arean kan du också isolera skorstenen.

 

Skorstensbrand

En soteld startas när tjäran i skorstenen antänds. Det är därför väldigt viktig att elda rätt och förebygga tjära. Om tjäran ändå bildas är det viktigt att du ser till att den tas bort så fort som möjligt. Tjära bildas vid dålig förbränning av bränslet. Eldar du med ved med en bra fukthalt på ca 15-20 % och med tillräckligt mycket förbränningsluft bör du få till en bra förbränning.

Tjäran är väldigt energirik och har en låg antändningstemperatur. Tjäran brinner kraftigt och elden kan starta redan vid låga temperaturer i skorstenen. Om en soteld inträffar kan temperaturen bli närmare 1300 grader i skorstenen då den brinner häftigt. Skorstenar är dimensionerande att klara av ca. 450 grader.

Om du misstänker att du har tjära i skorstenen eller om vi informerat dig om att tjära finns, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med borttagning.

 

Tips till dig som eldar i en lokaleldstad

  • Elda alltid med torr ved. Torr ved är ved med en fukthalt på 15–20 %. Använd fuktmätare om du är osäker. Om veden är för torr brinner den fortare och ger dålig värme samt ökar utsläppen av föroreningar som sot och kolväten.
  • Utnyttja din ved maximalt. Klyv din vanliga ved en eller två gånger till så får du ut mer värme samt att det går åt mindre ved.
  • Din eldstad ska helst vila lika länge som du eldar för att undvika överhettningar av eldstad och rökkanal samt omgivande ytor.
  • Den ved som du ska elda i din lokaleldstad bör förvaras ett dygn i rumstemperatur innan den skall eldas.
  • Lägg ned veden i eldstaden och lägg tändmaterialet längst upp och tänd där.
  • Elda inte med impregnerat virke och inte heller med målat virke. Det är negativt för miljön och kan ge skadliga beläggningar i eldstad och rökkanal.
  • Felaktig eldning kan leda till skorstenbrand, vid brand ring alltid 112.
  • Kontakta gärna Brandförebyggarna om du vill har råd och anvisningar om din eldning.
  • Glöm inte om du skall börja elda i en eldstad som tidigare inte används så måste den kontrolleras av din sotare innan du kan börja elda.

Mer information från Naturvårdsverket hittar du här!

 

 

Kontakta oss här