Har du fått ovälkomna hyresgäster?

Det är vanligt att kajor bygger bo i ventilationskanaler, skorstenar och rökkanaler. Vi på Brandförebyggarna Gotland AB hjälper dig gärna med borttagningen.

För att förhindra att kajorna kommer tillbaka kan vi montera ett kajnät på din skorsten. Nätet släpper igenom röken, men är tillräckligt tätt för att kajorna inte ska kunna bygga ett nytt bo. Observera att under perioden 15/4 – 1/7 så får kajbo inte tas.

 

Kontakta oss här