Fram till år 2004 fastställde lagen att det var sotaren som med jämna intervaller skulle rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Sedan regelverket blivit förändrat, så ingår detta uppdrag inte längre i sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en viktig del av ventilationssystemet. Det flott som med tiden samlas i kanalerna är brandfarligt, och om det tar eld kan det få allvarliga konsekvenser.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkten och imkanalen blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock fortfarande överlåta de uppgifterna till oss. Varför inte avtala om återkommande besök – så behöver du inte fundera på när kanalerna ska rensas och när filter bör bytas eller tvättas. Vi håller kollen på intervallerna – och ser till att det blir rengjort som det ska!