VÄLKOMMEN TILL

BRANDFÖREBYGGARNA PÅ GOTLAND

Brandförebyggarna Gotland AB har avtal med Region Gotland att sköta sotning och brandskyddskontroller på ön. Men vi kan även hjälpa till med bland annat följande:

– Besiktning av eldstäder och rökkanaler
– Råd angående eldning och energibesparingar
– Besiktning i samband med fastighetsförsäljning
– Rensning av ventilationen
– Borttagning av kajbo
– OVK

SOTNING

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

BRANDSKYDD

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister på anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

VENTILATION

Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier.

VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

ÖVRIGA TJÄNSTER

Brandförebyggarna ska minimera bostadsbränder på Gotland genom effektiv sotning och brandförebyggande arbete.

FRÅGOR & SVAR

  • Vilka bestämmelser finns för sotning?
  • Vad är en brandskyddskontroll?
  • Kan ni hjälpa mig att ta bort ett kajbo?
  • När sotas köksfläkten?
  • Vad gör jag om jag inte längre använder min eldstad?

BESIKTNING AV ELDSTAD

Vi kan hjälpa dig med flera olika typer av besiktningar. Kanske har du installerat en ny eldstad? Då genomför vi en nyinstallationsbesiktning på uppdrag av Region Gotland. Vi kan även göra en statusbesiktning på skorsten eller eldstad, en besiktning vid försäljning av din bostad eller en kontroll av skorstenen efter soteld. Boka en besiktning enkelt och smidigt via länken nedanför så kontaktar vi dig med en tid.