Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades för att umgås eller arbeta under mörka vinterkvällar. I dag har eldstaden i stort sett förlorat sin roll som plats för matlagning, men vedeldning svarar i många hushåll fortfarande för en stor del av uppvärmningen. Braskaminer har på senare år blivit allt populärare som kompletterande värmekälla. Dessutom är det förstås trevligt att samlas framför braskaminen eller öppna spisen. Med en modern eldstad – rätt installerad, rätt eldad och rätt skött – har du en säker och relativt miljövänlig källa till värme. Men det finns några saker du bör tänka på innan du köper, när du ska installera och inte minst när du sedan använder din eldstad.

ATT TÄNKA PÅ

Det finns många saker att tänka på när du eldar med ved i din eldstad:

  • Elda alltid med torr ved som lagrats torrt och luftigt i minst ett år. En av de vanligaste orsakerna till tjära i rökkanalen är att veden är för fuktig.
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material. Saknar du eldningsinstruktionerna är en god tumregel att aldrig elda mer än 3 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3 – 4 timmar.
  • Låt alltid eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen. En rökgastermometer är ett bra säkerhetstillbehör till din eldstad. Med den kan du kontrollera att rökgastemperaturen inte överstiger den deklarerade temperaturklassen för din skorsten.