Idag har vi människor relativt goda insikter om att dålig ventilation påverkar oss på olika sätt. Men var uppstår problemen? Vi vet att kanaler som är helt eller delvis igensatta bidrar till att vi inte får tillräckligt bra luftflöden, vilket kan orsaka sjukdomar som astma och allergier. Men det kan också bidra till sämre livskvalité. Dålig luft gör att vi inte sover lika bra, och därmed presterar sämre på dagen.

Ventilationssystem har en tendens till att bli eftersatta i småhus. Det är inte så konstigt, eftersom kanalerna oftast är inbyggda. Dessutom är ventilationsanläggningens fläktar ofta placerade på vinden eller på yttertaket, där de inte syns. Och när saker och ting inte syns, så har de en förmåga att glömmas bort.

Så hur gör man då för att inte glömma? Och hur tar man reda på vilka intervaller som rekommenderas när det gäller ventilationsrengöring? Det finns allmänna råd, vilka du kan läsa mer om i vårt avsnitt ”Ventilationsrengöring – hur ofta?”.

En bra metod är att låta göra en ventilationskontroll. I vissa fastigheter krävs det att man med jämna intervaller gör en sådan. För enskilda fastigheter så som villa, radhus och fritidshus, är detta inget obligatoriskt – men kan ändå vara en bra väg att gå, för att ta reda på anläggningens status.

Om du avtalar med oss att vi återkommer enligt en överenskommen intervall, så lägger vi upp ett anpassat program för att rengöra och byta filter, med mera. Då behöver du inte fundera längre. Dessutom kan vi samtidigt ombesörja ett övergripande brandskydd – där vi bland annat undersöker och rengör spisfläkten och dess imkanal.

Välkommen att höra av dig, så får du veta mer!