Du som på ett eller annat vis arbetar med fastighetsförvaltning, känner säkert redan till många av de problem som dålig luft kan innebära. Inte bara ur en hälsoaspekt för de boende, utan också till det faktum att bristande ventilation kan få negativ inverkan på själva byggnaden. Försämrade luftflöden kan bland annat utgöra grogrund för fukt och mögelskador.

Förutom risk för direkta skadeverkningar finns även flera energiaspekter kopplade till den bristande ventilationen. En anläggning som inte är optimerad fullt ut, bidrar ofta till en ojämnare förbrukning, med högre elkostnader som följd.
Genom att rengöra och kontrollera ventilationskanalerna kan således många problem förhindras. Hur ofta du bör låta rengöra och kontrollera, beror på fastighetens individuella förutsättningar. Det finns dock tumregler och standardrekommendationer, och ibland även lagkrav – inte minst vad beträffar obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Se även vårt avsnitt ”Rengöring – hur ofta?”.
Vi på Brandförebyggarna kan hjälpa dig hela vägen till en bättre ventilation – från analys och förslag till konkreta, utförda åtgärder. Vårt uppdrag är att se till både välmåendet och komforten, men inte minst till din plånbok.

Välkommen att höra av dig!


VÅRT FOKUS – ÅTERSTÄLLA OCH ÅTERVINNA

Vårt primära fokus är inte att sälja och installera nya ventilationsanläggningar. Sådant kostar, och det är inte alltid det som är svaret på vad som krävs för att skapa en bättre inomhusmiljö. Vårt uppdrag är istället att – så nära det är möjligt – kunna återställa anläggningen till det skick som gällde när den var ny. Genom mångårig branschvana, tillgång till senaste teknik och modern utrustning för rengöring kan vi göra under – utan att kostnaderna skenar iväg.
Kontakta oss för ett skräddarsytt, och helt kostnadsfritt, förslag kring hur vi kan hjälpa dig med ventilationen i dina fastigheter.
Representerar du en bostadsrättsförening? Då kan du med fördel boka in oss till ert styrelsemöte. Det kostar inget, och på plats kan vi berätta mer om ventilation i allmänhet. Framför allt kan vi svara på frågor om vad ett samarbete med oss kan innebära – för just din förening!