HETA ARBETEN

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning t ex svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Innehåll
Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats samt praktik.

Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidtaga förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta arbeten i 5 år.

Pris
3 150 kronor exklusive moms

Anmäl dig genom att klicka här


SOTA EGET

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Innehåll
Styrande lagar och förordningar
Anläggningskunskap
Förbränningskunskap
Sotningsteknik
Brandrisk
Säkerhet på tak
Redovisning

Målsättning/syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Målgrupp
De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.

Anmäl dig genom att klicka här


BRANDSÄKERT HEM

Brandskyddsutbildning
Deltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Räddningstjänsten kan även lägga upp ett utbildningsprogram enligt era önskemål och ambitioner. Då försöker vi skapa en utbildning som är mer anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.
Innehåll
Brands uppkomst
Brandförlopp
Förebyggande brandskydd
Åtgärder vid brand
Praktiska övningar med bland annat handbrandsläckare

Omfattning
3 timmar teori och praktik.

Målsättning/syfte
Deltagaren ska efter genomförd utbildning bli medveten om riskerna vid en brand, förebyggande av brands uppkomst samt vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och genom praktiska övningar bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Gå vår utbildning om Brandsäkert hem GRATIS genom att klicka här


HJÄRT & LUNGRÄDDNING

HLR, Hjärt- och Lungräddning
Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter i gång HLR, hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – du kan vara den som kan ingripa.

Målsättning
Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra HLR, Hjärt- lungräddning, stabilt sidoläge och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Omfattning
ca. 2 timmar teori och praktik

Förkunskap
Ingen, men deltagaren ska vara minst 15 år för att få gå utbildningen.

Övrigt
På mindre än två timmar lär du dig att agera vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker. Alla övar praktiskt på var sin docka. Du kan göra en skillnad genom att veta hur du ingriper. Boka utbildningen och håll den aktuell genom att repetera!

Anmäl dig genom att klicka här