Vi spenderar större delen av tiden inomhus. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar optimalt. Det är också viktigt att hålla luftfuktigheten nere. En för hög luftfuktighet gör att kvalstren frodas och det finns även risk för mögelsvampar och bakterier.

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är de två åtgärder som med säkerhet kan hjälpa till att hålla ett bra inomhusklimat. Bristfällig rengöring och kontroll av ventilationskanalerna utgör en stadig försämring av luftväxlingen – något som i sin tur kan utgöra orsak till ohälsa. Inte minst i vårt Norden, där vi spenderar stora delar av vår tid inomhus.

Det finns inga lagkrav på ventilationskontroll i villor och småhus – såvida det inte gäller nyinstallation. Däremot ska offentliga lokaler som t ex skolor och vårdlokaler, liksom flerbostadshus och kontorsbyggnader med jämna intervaller utföra Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK. Det finns speciella krav på hur kontrollen görs, och för ändamålet har vi behörig personal.

När en OVK-besiktning genomförs kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det kontrolleras också att systemet fortfarande har samma egenskaper – att det inte har byggts ut eller förändrats. Om systemet har byggts ut under åren är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Vid OVK kontrolleras att:

  • ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet är lättillgängliga
  • ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra