För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Innehåll
Styrande lagar och förordningar
Anläggningskunskap
Förbränningskunskap
Sotningsteknik
Brandrisk
Säkerhet på tak
Redovisning

Målsättning/syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren nödvändig kunskap om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivande om att sota själv. Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Målgrupp
De personer som vill ha behörighet för att kunna sota själva.


Anmäl dig genom att klicka här